Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2023

Στόχος της νέας νομοθεσίας, είναι η ουσιαστική μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών οδηγών, την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και των σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσο που διαθέτουν, αντίστοιχα, την εισαγωγή του θεσμού της «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών» και την υποχρέωση των εκπαιδευτών για δια βίου μάθηση. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άδεια Οδήγησης, Σχολές οδηγών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα