Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε, πέραν των αυτοτελών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων , στη δεύτερη κατανομή εδρών να συμμετέχουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων , εφόσον συγκεντρώσουν ποσοστό 3,6% του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων συμμετέχουν μόνο στην πρώτη κατανομή εδρών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα