Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών  της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε ψηφοφόρους να ψηφ ίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, τα ψηφοδέλτια στα οποία δεν καταγράφεται κομματική προτίμηση και υπάρχει επιλογή υποψηφίων δε θα θεωρούνται άκυρα, όπως ισχύει σήμερα. Συναφώς, οι πολίτες που δεν επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επιλέγοντας συγκεκριμένο κόμμα θα δύναται να συμμετέχουν  στην εκλογική διαδικασία  και να μην επιλέγουν την αποχή και την αποστασιοποίηση. Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία παρίστανται στα εκλογικά κέντρα είτε οι υποψήφιοι είτε αντιπρόσωποι αυτών ή οποιουδήποτε συνδυασμού υποψηφίων με τα εμβλήματα των κομμάτων τους. Η προτεινόμενη κατάργηση κρίνεται αναγκαία , ώστε να μην ασκείται ψυχολογική πίεση στους ψηφοφόρους πριν από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και με κατ’ οίκον επισκέψεις, με στόχο οι πολίτες που επιλέγουν να μην ψηφίσουν να εξαναγκαστούν να το πράξουν, δεδομένου ότι γίνεται καταγραφή από τους εκπροσώπους των κομμάτων των εκλογέων που έχουν ψηφίσει.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μαρίνος Μουσιούττας, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα