Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ώστε να διευρυνθεί τόσο η σύνθεση του Ιατρικού Συμβουλίου για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των μελών του, όσο και οι αρμοδιότητές του, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίβλεψη της επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων ιατρών και της συμμόρφωσής τους με τα ακολουθητέα πρότυπα καλής ιατρικής πρακτικής. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα