Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμους του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Αισθητικών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η διάταξη που προβλέπει παράταση της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου για το έτος 2021.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ευθύμιος Δίπλαρος, Κώστας Κωνσταντίνου, Σάβια Ορφανίδου

Ημερολόγιο

25 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα