Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο κενούται ή/και χηρεύει η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Μέλους του Συμβουλίου  του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο εκλέγεται από την Επιτροπή του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19(5) του βασικού νόμου, ή/και του Προέδρου Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και της διαδικασίας εκλογής αντικαταστατών των πιο πάνω προσώπων για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου παρέχεται δυνατότητα στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στην Επιτροπή του Τοπικού Συλλόγου και στο Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως, να συνεδριάζουν νόμιμα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης, μέχρι την εκλογή προσώπου στη θέση αυτή, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου για την επίτευξη απαρτίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα