Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι η δυνατότητα και ευθύνη σύνταξης συμβολαίων και εγγράφων τα οποία αφορούν μίσθωση ή αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας ανήκει αποκλειστικά στους ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ορθότητα των εν λόγω πράξεων. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

22 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα