Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου, ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα διοριστεί ως διαχειριστής της περιουσίας του, σε περίπτωση κατά την οποία σε μελλοντικό χρόνο καταστεί ανίκανο πρόσωπο.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Περιουσιακό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

22 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα