Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να θεραπεύσει το κενό που είχε παρατηρηθεί, σε σχέση με την ερμηνεία του όρου «παροχέας υπηρεσιών» στον βασικό νόμο, η οποία με βάση την υφιστάμενη διατύπωση της, έχει ερμηνευθεί ότι δεν περιλαμβάνει τους παρόχους διαδικτυακών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, twitter κ.α. Αυτό επιτυγχάνεται, με την συμπερίληψη στις ερμηνευτικές διατάξεις του βασικού νόμου του όρου «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» με την ερμηνεία του, όπως αυτός απαντάται στην Οδηγία της Ε.Ε. με αρ. 2018/1972.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

15 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα