Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του ορισμού του όρου «τέκνο ή γνήσιο τέκνο αποβιώσαντος» ώστε να περιλαμβάνει και το τέκνο του αποβιώσαντος που γεννήθηκε με τη μέθοδο της μεταθανάτιας γονιμοποίησης, νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του αποθανόντος προσώπου, η οποία είχε δοθεί πριν τον θάνατο του, καθώς και έγκριση από το Συμβούλιο  Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

February 2, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα