Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του ορισμού του όρου «τέκνο ή γνήσιο τέκνο αποβιώσαντος» ώστε να περιλαμβάνει και το τέκνο του αποβιώσαντος που γεννήθηκε με τη μέθοδο της μεταθανάτιας γονιμοποίησης, νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του αποθανόντος προσώπου, η οποία είχε δοθεί πριν τον θάνατο του, καθώς και έγκριση από το Συμβούλιο  Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

2 Φεβρουαρίου, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα