Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου ούτως ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης Κανονισμών που να προνοούν για την διεκπεραίωση οιωνδήποτε τεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ζητημάτων αναγκαίων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

December 9, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

December 15, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα