Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας και αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επισκεπτών με την παροχή σε αυτούς οδηγιών και πληροφοριών τουριστικού και ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων τους και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για τη θεραπεία τους, καθώς και τη μεσολάβηση μεταξύ περιηγητών και τουριστικών καταστημάτων ή επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός τουριστικής περιοχής/ζώνης με στόχο την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αντιμετωπίζεται από περιηγητές.

Απώτερος στόχος της δημιουργίας του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας είναι η πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος στις τουριστικές περιοχές και εναντίον τουριστών, οι οποίοι επιλέγουν την Κύπρο με βάση κριτήρια στα οποία προεξάρχουσα θέση έχουν η χαμηλή εγκληματικότητα και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρεται.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα