Ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, ώστε πρόσωπο κατά του οποίου έχει εγερθεί αγωγή για δυσφήμηση από αξιωματούχο ή πρώην αξιωματούχο ο οποίος έχει καταδικασθεί να έχει το δικαίωμα να προσκομίσει ή απαιτήσει την προσαγωγή οποιασδήποτε απόδειξης για σκοπούς υπεράσπισής του.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα