Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, ώστε ανάπηρο άτομο να είναι και το άτομο το οποίο έπειτα από απόφαση ιατροσυμβουλίου κατέστη ως τέτοιο συνέπεια μετατραυματικής βλάβης που επήλθε λόγω της συμμετοχής αυτού κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1955 ή κατά την διάρκεια των δικοινοτικών ταραχών του 1963-64 ή κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ή κατά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974. Επίσης προτείνεται όπως η ειδική μηνιαία σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων καταβληθεί στους αναπήρους, αφού αυτοί συμπληρώσουν ειδικό έντυπο στην Επιτροπή και εγκριθούν από αυτήν με την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκτοπισθέντες, Επιδόματα, Παθόντες πολέμου

Ημερολόγιο

4 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα