Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, ώστε η ειδική αγωγή και εκπαίδευση να παρέχεται απρόσκοπτα σε παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την ολοκλήρωση του φάσματος του κύκλου σπουδών τους. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Παύλος Μυλωνάς, Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

18 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα