Σαββίδης Χρύσανθος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
Παιδείας και Πολιτισμού
Περιβάλλοντος
Υγείας
Προσωπικά στοιχεία:
Τόπος καταγωγής και ημερομηνία γέννησης:
Πάφος, 6 Δεκεμβρίου 1971.
Οικογενειακή κατάσταση:
Έγγαμος με την Άντρη Κωνσταντίνου. Έχει έναν γιο και μία κόρη.
Σπουδές:
Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές στη στατιστική και στις πιθανότητες στο University of Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επάγγελμα:
Εκπαιδευτικός.
Ξένες γλώσσες:
Αγγλική.
Κοινοβουλευτική θητεία/δραστηριότητα:
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Πάφου του ΔΗ.ΚΟ. από τον Ιούνιο του 2021.
Είναι:
– Αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.
– Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.
– Μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ.
Πολιτική διαδρομή:
– Δημοτικός σύμβουλος Πάφου (2006-2016).
– Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ. από το 2013.
– Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του ΔΗ.ΚΟ. από το 2013.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελλάδος 86, 8020 Πάφος
Τηλέφωνο: (+357) 22 407225, 26 600999
Τηλεομοιότυπο: (+357) 26 923523
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected][email protected]
Facebook: Chrysanthos Savvides