Οι περί του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Α΄ και Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Α΄ και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

11 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα