Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ανάθεση επιπλέον Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι να ανατεθούν επιπλέον καθήκοντα στο Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, που συνίστανται στην υπηρεσιακή τεχνοκρατική υποστήριξη της Επιτροπής Επενδύσεων.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσιο χρέος
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα