Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμών, ώστε το μετάλλιο «Τάσος Μάρκου» που απονέμεται σε αξιωματικούς εικοσιπενταετούς υπηρεσίας και το μετάλλιο «πολυετούς υπηρεσίας» που απονέμεται σε υπαξιωματικούς εικοσιπενταετούς υπηρεσίας να 5 απονέμεται και στους συμβασιούχους αξιωματικούς και συμβασιούχους υπαξιωματικούς, αντίστοιχα.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

18 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

22 Φεβρουαρίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα