Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των κανονισμών είναι η εισαγωγή πρόνοιας που θα επιτρέπει στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου να συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών έρευνας, οι οποίες θα καλύπτουν τη Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα, η οποία θα αφορά κατ’ ανάθεση ερευνητική εργασία προς όφελος του εντολοδόχου-χρηματοδότη.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

30 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα