Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022

Με τους κανονισμούς αυτούς ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Κεφαλαιαγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα