Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Με τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα σχέδια κανονισμών τροποποιείται ο πρώτος ΠΙΝΑΚΑΣ (Πειθαρχικός Κώδικας) των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών του 1989 έως 2021 και των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών του 2021, και δημιουργείται νέο πειθαρχικό αδίκημα που αφορά στην σεξουαλική παρενόχληση και στην παρενόχληση όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται στον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002, Ν205(I)/2002. Η επιλήψιμη αυτή συμπεριφορά κρίνεται σήμερα με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως ανάρμοστη συμπεριφορά. Με την προτεινόμενη τροποποίηση μετατρέπεται σε διακριτό και συγκεκριμένο πειθαρχικό αδίκημα, ως ένδειξη μηδενικής ανοχής σε τέτοιες συμπεριφορές. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

22 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα