Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των Κανονισμών είναι η αύξηση των υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση των μέτρων ασφάλειας (α) σε χώρους εργασίας που υπάρχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 75% των οριακών ποσοτήτων που καθορίζονται στους υφιστάμενους Κανονισμούς, (β) σε χώρους εργασίας που εφάπτονται σε μονάδες SEVESO και (γ) σε χώρους εργασίας που βρίσκονται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Με τις αλλαγές που εισάγονται στο εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών οι εργοδότες των πιο πάνω χώρων εργασίας θα έχουν υποχρέωση, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, να υποβάλουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (αρμόδια Αρχή) τις απαραίτητες πληροφορίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς (π.χ. Γνωστοποίηση, Έγγραφο για Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας) και να εξασφαλίσουν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

25 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα