Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ως εξής:

Αύξηση της πρόνοιας του Άρθρου 213 «Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση» για την κάλυψη πρόσθετων σχετικών δαπανών συνολικού ύψους €468.532. Σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης κατά το 2018 ανήλθαν στα €3.833.931, εκ των οποίων δαπάνες €2.900.000 πραγματοποιήθηκαν έναντι της εγκεκριμένης πρόνοιας του άρθρου για το 2018, ενώ άλλες €465.399 καλύφθηκαν ήδη με τη μεταφορά πιστώσεων από άλλα άρθρα εντός του Κεφαλαίου 2, σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

4 Φεβρουαρίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

4 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα