Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ως εξής:

Αύξηση της πρόνοιας του Άρθρου 213 «Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση» για την κάλυψη πρόσθετων σχετικών δαπανών συνολικού ύψους €468.532. Σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης κατά το 2018 ανήλθαν στα €3.833.931, εκ των οποίων δαπάνες €2.900.000 πραγματοποιήθηκαν έναντι της εγκεκριμένης πρόνοιας του άρθρου για το 2018, ενώ άλλες €465.399 καλύφθηκαν ήδη με τη μεταφορά πιστώσεων από άλλα άρθρα εντός του Κεφαλαίου 2, σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

February 4, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

November 4, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα