Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος μέσω Διαδικτύου, αναφορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που Διαπράττονται μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος του Διαδικτύου, αναφορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που Διαπράττονται μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κυρωτικό) Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα σε αστυνομικό ανακριτή, όπως σε οποιοδήποτε στάδιο αστυνομικής έρευνας διεξάγεται σχετικά με τη διάπραξη αδικήματος που καθορίζεται στον βασικό νόμο, κατ’ εντολήν του Αρχηγού Αστυνομίας και κατόπιν έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να αιτείται μονομερώς από το δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την κατάργηση ή/και τη μη πρόσβαση από τους χρήστες σε ιστοτόπους που φιλοξενούν ιστοσελίδες που περιέχουν ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό ή/και τη φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες ιστοσελίδες για τους χρήστες του διαδικτύου που διαμένουν στη Δημοκρατία. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα