Ο περί του Καθορισμού και του Ελέγχου των Κρίσιμων Εγκαταστάσεων (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τον καθορισμό, από τη ΡΑΕΚ, και τον έλεγχο, από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, των κρίσιμων εγκαταστάσεων, δηλαδή των εγκαταστάσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία των οποίων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη δημόσια ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, ΡΑΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

21 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα