Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, ώστε σε περίπτωση που η θέση του Εφόρου Φορολογίας ή του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας ακυρώνεται με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου ή, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί, μέχρι την πλήρωση της θέσης, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται από οποιαδήποτε νομοθεσία στον Έφορο Φορολογίας ή/και στον Βοηθό Έφορο Φορολογίας, ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ή από γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, λειτουργό ή άλλο πρόσωπο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Ιουνίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

1 Ιουλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα