Ο περί της Τριακοστής Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021 και Ο περί της Συμμετοχής Ορισμένων Αξιωματούχων στις Συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου Νόμος του 2021

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η παροχή δικαιώματος σε ορισμένους αξιωματούχους να παρακάθονται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Σύνταγμα, Υπουργικό συμβούλιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα