Ο περί της Σύστασης Μητρώου Εγκλωβισμένων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία συστήνεται μητρώο εγκλωβισμένων, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία τόσο των εγκλωβισμένων όσο και των απογόνων τους, οι οποίοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα να βιώνουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής μέρους των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μητρώο Εγκλωβισμένων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ρίτα Θεοδώρου-Σούπερμαν

Ημερολόγιο

2 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα