Ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμου, ώστε:  

(α) να διαγραφούν από αυτόν οι πρόνοιες που αφορούν την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους από ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο και  

(β) η χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας να επιτρέπεται σε δρόμους στους οποίους βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πενήντα (50) χιλιόμετρα ανά ώρα αντί στα τριάντα (30) χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως ισχύει σήμερα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Scooters, Ηλεκτροκίνηση, Ποδηλασία, Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Οκτωβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα