Ο περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μη λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι του κράτους, σε περίπτωση κατά την οποία ενδέχεται να προκύπτει σύγκρουση συμφέροντος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Νομική Υπηρεσία, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

18 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα