Ο περί της Ποινικοποίησης του Εκφοβισμού (Σχολικού, Εργασιακού και Εκφοβισμού στο Στράτευμα) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του σχολικού εκφοβισμού, του γνωστού ως «bullying», το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, καθώς και του εργασιακού εκφοβισμού, γνωστού ως «mobbing», και του εκφοβισμού στο στράτευμα, τα οποία θα επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Bullying
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα