Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμου, ώστε να θεσπιστεί η υποχρέωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται ως η συντονίστρια αρχή για την εποπτεία της αγοράς, να προβαίνει στη δημοσίευση έκθεσης η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τη διερεύνηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας είτε κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εσωτερική αγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

25 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα