Ο περί της Επίσημης Οργάνωσης και Εκτέλεσης Χαρτογραφικών Δραστηριοτήτων και της Επίσημης Έκδοσης Χαρτών στη Δημοκρατία Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστολή, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τις εργασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υπό την διοίκηση του Διευθυντή του, για την επίσημη οργάνωση και εκτέλεση χαρτογραφικών δραστηριοτήτων και την επίσημη έκδοση χαρτών στη Δημοκρατία, συνεισφέροντας κατά τον τρόπο αυτό, αφενός στη καλύτερη  εξυπηρέτηση  του κοινού και αφετέρου,  στην προστασία των ευρύτερων συμφερόντων της Δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα