Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός Νόμος) του 2021»  είναι η τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019 έως 2020, με σκοπό την τροποποίηση του Άρθρου 7(3) ώστε στο Νόμο να προβλέπεται ότι, τα κριτήρια κατάταξης των ξενοδοχείων διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά κριτήρια και σε προαιρετικά κριτήρια κατάταξης, την κατάργηση του εδαφίου 6 του Άρθρου 7 του Νόμου το οποίο αφορά την διενέργεια μυστικών επισκέψεων στα ξενοδοχεία και την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων ξενοδοχείων που αιτούνται στοιχειοθετημένα και με επαρκή αιτιολογία περιορισμένης χαλάρωσης επί των Κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Καταλύματα, Ξενοδοχειακά, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

25 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

22 Απριλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα