Ο περί Συμβούλων-Συνεργατών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Σύμβουλοι-συνεργάτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου

Ημερολόγιο

December 8, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

December 8, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα