Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση ορισμένων προνοιών της βασικής νομοθεσίας για τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των σχολικών βοηθών, που αφορούν ειδικότερα το ωράριο και τα καθήκοντά τους , ώστε οι πρόνοιες αυτές να διασαφηνιστούν και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα, με κύριο στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική εκμετάλλευσή τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα