Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα.

Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.1 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €4.9 εκ. και να είναι μειωμένα κατά 8.2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ., ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6 εκ. και είναι μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2021 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.19 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0.8 εκ. και €0.9 εκ. αντίστοιχα, με τα έσοδα ανέρχονται στα €4.9 εκ. και €5.1 εκ. αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο οργανισμός.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα