Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το υπό αναφορά υπό προώθηση τροποποιητικό Νομοσχέδιο προωθούνται  πρόνοιες ώστε η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης και Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) να συνδράμει απρόσκοπτα στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών σε ότι αφορά την πολιτική επιστράτευση. Ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα μέρος των διαδικασιών της Πολιτικής Επιστράτευσης να διεκπεραιώνονται από την ΚΥΠΣΕΑ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διεκπεραίωση της διαδικασίας της Πολιτικής Επιστράτευσης πραγματοποιείται από τα Τμήματα των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ, όπως αυτές κηρύσσονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση των διατάξεων του Νόμου, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Τμήματος ΠΣΕΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα