Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση μέτρων αστικού αναδασμού, όπως καθορίζεται σε συναφές νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αστικών Ζωνών Ανάπτυξης (Αστικός Αναδασμός) Νόμος του 2024». 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

18 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα