Ο περί Πιστοποίησης της Γνησιότητας της Υπογραφής Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να αντικατασταθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την πιστοποίηση της γνησιότητας υπογραφών και σφραγίδων επί έντυπων εγγράφων.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υπογραφές-Σφραγίδες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

29 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα