Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα πρόσωπα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να αρθεί η αδικία που παρατηρείται για εκείνους τους πολίτες οι οποίοι, λόγω υπέρβασης των ορίων των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, εκπίπτουν παντελώς του δικαιώματος σε στεγαστική βοήθεια. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκτοπισθέντες, Στέγαση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ημερολόγιο

4 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα