Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προβλέποντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, μέσω της θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εμπόριο, Εσωτερική αγορά, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

8 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα