Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε να αρθεί η άδικη μεταχείριση πολιτών οι οποίοι λόγω του ότι τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν ελάχιστα τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια, αποστερούνται τη φοιτητική χορηγία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Παιδεία, Φοιτητική μέριμνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ημερολόγιο

29 Ιουλίου, 2019

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα