Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, έτσι ώστε οι απολαβές που λαμβάνει κοινοβουλευτικός συνεργάτης να υπολογίζονται κατ’ αναλογίαν των συνδυασμένων μισθοδοτικών κλιμάκων Α8-10-11 της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αντί της μισθοδοτικής κλίμακας Α8, ως ισχύει σήμερα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κοινοβουλευτικοί συνεργάτες

Ημερολόγιο

30 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα