Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του αναφερόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας, για δεύτερο, τρίτο παιδί και για μετέπειτα τοκετούς, υιοθεσίες και για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Ειδικότερα το επίδομα επεκτείνεται κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις δεύτερου τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, και κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες στις περιπτώσεις τρίτου ή μετέπειτα τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου παιδιού και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

4 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα