Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδομών (Διαχείριση) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του θέματος της διαχείρισης των κοινόκτητων και οιονεί κοινόκτητων οικοδομών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Βαλεντίνος Φακοντής, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

13 Σεπτεμβρίου, 2019

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα