Ο περί Καθορισμού Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων σε Συγκεκριμένα Σημεία Πώλησης Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον καθορισμό από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανώτατων τιμών λιανικής πώλησης για βασικά προϊόντα διατροφής που διατίθενται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, αθλητικοί χώροι, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, νοσηλευτήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, θεματικά πάρκα και ζωολογικοί κήποι.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εμπόριο, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

4 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα