Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, ώστε κατά τον καθορισμό των διευθύνσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες κάθε επαρχίας.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΟΚΥπΥ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

23 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα