Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να αρθεί ο υφιστάμενος περιορισμός για ίδρυση ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ως μέρος μικτής ανάπτυξης. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Νοσηλευτήρια, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ευθύμιος Δίπλαρος, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος

Ημερολόγιο

8 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα